Obrana 1. část – Betaori

Znáte to určitě všichni. Sedíte u partičky mahjongu, a máte pocit, že je něco hodně špatně. Hráč po levici má vyložené tři sady, a protivně se usmívá, hráč po pravici už čtyři tahy nezměnil ruku, a každý kámen koupený ze zdi odhodil, skoro se na něj nepodíval,  proti vám leží riichi. Nešťastně koukáte na svou 3 shanten ruku , která i v případě, že ji zkompletujete , bude stěží za 1000 bodů, a uvažujete co dál. Není nad čím přemýšlet, je třeba se bránit.

Úvod do obrany.

Obranná hra v mahjongu se primárně zaměřuje na to, jak se vyhnout odhození kamene, který soupeř potřebuje k výhře. Jinými slovy, hrát defenzivně znamená zaplatit méně bodů. Znáte přísloví „koruna ušetřená je koruna vydělaná“ ? Tohle je VELKÁ pravda v riichi mahjongu. Vaše body jsou cenné, neodevzdávejte je soupeřům bez boje.

V mahjongu, stejně jako v jiných hazardních hrách, musí dobrá ruka jednou přijít, stačí být trpělivý, a počkat si na ni. Je jen přirozené, že než příjde, jiní hráči se dostanou do tenpai a vyhrají dříve než vy. Neberte si to tak. Proč byste mu ale do jeho ruky měli shodit kámen právě vy? To by mělo neblahé dopady na vaše body, vaši protihráči vás mohou převýšit natolik, že byste se z toho nemuseli do konce hry vzpamatovat. Je třeba si uvědomit, že riichi mahjong není hrou, kde jde o to, vyhrát co nejvíce.  Je hrou, kde se snažíte co nejméně prohrávat. Vždy si rozmyslete, jestli je moudřejší své body bránit, nebo je riskovat s vyhlídkou, že získáte o něco více.

Klíčová otázka při obraně je „Které kameny jsou bezpečné?“ , tedy, které z nich mají nízkou pravděpodobnost, být soupeřovy vyhrávající kameny. Naštěstí existuje řada strategií, které můžete použít k identifikaci bezpečných kamenů, a k rozhodnutí, které z nich jsou bezpečnější, a které méně bezpečné. Základní strategie jsou Betaori, Suji a Kabe. Proti velmi pokročilým hráčům můžete použít strategie Damaten a Saki-giri.

A teď malé varování. Odhad toho, jaké kameny má váš soupeř na ruce, a na jaké kameny čeká, NENÍ exaktní vědou s garantovanými výsledky. Řada lidí se k ní chová spíše jako k „černé magii“ , a protože černí mágové svá kouzla neprozrazují, nečekejte, že vám při diskusi o čtení odhozených kamenů budou vždy všichni nadšeně pomáhat.

Betaori.

Betaori je defenzivní strategie číslo jedna. Hodně lidí ji používá okamžitě, jakmile někdo nahlásí riichi, protože to znamená, že dotyčný hráč je blízko k vítězství v tomto kole. Nezneklidňujte se tím, že vyhraje někdo jiný než vy, to se stává. Musíte jen zabránit tomu, abyste to byli vy, kdo shodí kámen do jeho ruky , a tím se stali jedinými, kdo ztratí body. Abyste tomu zabránili, budete často muset odhodit kámen, který ve skutečnosti potřebujete ke kompletaci vaší ruky , případně rozbít některou ze svých sad.

Auu ! Rozbít svou ruku? Vsadím se, že slušná část lidí, kteří dočetli až sem , se právě rozhodla nepokračovat ve čtení. Trvám na tom, že toto je důležitá strategie, a že byste ji měli vyzkoušet. Uvědomte si, co se stane, když někdo ohlásí riichi. Pokud ostatní hráči začnou odhazovat kameny, které signalizují, že jsou v Betaori, budete to s největší pravděpodobností VY , kdo shodí vítězný kámen! Uvědomte si: váš soupeř je v Tenpai a může vyhrát každým okamžikem. Pokud jste pořád 2 ShanTen, nebo hůř, proč pokračovat v útoku? Bude vám to trvat mnohem déle než jemu, a provděpodobně se nevyhnete odhození nebezpečných kamenů.

No Ten Bappu (pokuta za to, že po vybrání celé zdi nejste Ten Pai) není důvod, proč nehrát Betaori. Pokud kolo skončí, budete muset zaplatit 1000,1500 nebo 3000 bodů. To je většinou mnohem méně, než byste museli zaplatit poté, co shodíte do něčí ruky. ( Cokoliv s riichi bude pravděpodobně dražší než 3000 bodů. PRAVDĚPODOBNĚ 🙂 ). Kromě toho, tolik bodů máte šanci získat zpět relativně snadno. Pokud se snažíte o bodově dobře ohodnocené ruce, je No Ten Bappu, při srovnání s průměrnou výhrou, bezvýznamné.

Dobrá , přijali jste , že je nutné rozbít ruku a budete se snažit vyhnout přímé prohře. Jak přesně to udělat? Betaori doporučuje toto :

  1. Odhazovat Furiten kameny
  2. Odhazovat do nemožných čekání
  3. Odhazovat do nepravděpodobných čekání
  4. Odhazovat do nepravděpodobných yaku.
  5. Rozbít skrytý pon  atd… a modlit se 🙂

Kameny Furiten

Furiten kameny jsou jediné, na 100% bezpečné kameny, v kterýkoliv okamžik hry. Je to kámen, který právě odhodil Kami Cha (hráč po vaší levici). V tom okamžiku, po dobu trvání jedné obrátky , jsou všichni 3 ostatní hráči s timto kamenem Furiten (pravidlo pro dočasný furiten). Jestliže máte stejný kámen, můžete ho odhodit, protože pomocí něj nikdo nemůže ohlásit Ron.

Podobně, pokud někdy během hry všichni tři protihráči odhodili stejný kámen, jsou s tímto kamenem Furiten. Pokud máte čtvrtý kámen, je také 100% bezpečný. Rozdíl od předchozí situace je v tom, že tento kámen zůstává bezpečný po celou dobu hry, kámen odhozený Kami Cha je bezpečný pouze během jedné obrátky. Protože příští kolo již kámen odhozený Kami Cha nebude Furiten pro ostatní hráče, má při odhození přednost.

Protože budete Betaori používat nejčastěji proti hráči, který ohlásil riichi, můžete se zaměřit na kameny, se kterými je Furiten tento konkrétní hráč. Podívejte se na kameny, které odhodil, je Furiten se všemi kameny, které dosud odhodil. Můžete také použít kameny, které odhodili ostatní hráči poté, co bylo ohlášeno riichi. S nimi je také Furiten (Pozor, pravidlo  že hráč který hlásí riichi musí vzít první  odhozený kámen vhodný k uzavření je sice standardní, ale někdy bývá upraveno , ověřte si místní úpravy pravidel. Pokud neplatí, pak jsou kameny ostatních hráčů bezpečné pouze jednu obrátku).

Nežeňte se bezhlavě kupředu. Furiten kameny jsou nejbezpečnějsí kameny mezi těmi, které můžete odhodit. Pokud čelíte riichi, odhazujte jeho Furiten kameny, dříve než se pokusíte o cokoliv jiného. Klíčem k řešení je přežít. Odhození Furiten kamene vám koupí další obrátku, každá obrátka , kterou přežijete, zvyšuje šanci, že do riichi odhodí někdo jiný, a vy se tak vyhnete nutnosti platit. A samozřejmě, během každé obrátky se objeví další kameny, se kterými bude protihráč Furiten, obrana se stáva jednodušší každou obrátkou, kterou přežijete.

Nemožná čekání.

Nemožné čekání je něco, co se stává poměrně zřídka, ale vyplatí se sledovat odhozené kameny, protože můžete na nějaké narazit, a jsou to také 100% bezpečné kameny.

Draci a větry (Jihai) jsou vhodní kandidáti na nemožné čekání, protože nemohou být použity v postupkách, jediná čekání která připadají v úvahu jsou Shanpon (dvě dvojice, čeká se na doplnění jedné z nich do ponu) nebo Tanki (čekání na kompletaci páru) (Pozor na Kokushi Musou, tam to neplatí, ale to snad z odhozených kamenů poznáte 🙂 ).

Předpokládejme, že máte na ruce Červeného draka, a mezi odhozenými kameny vidíte všechny tři další Červené draky. To znamená, že nikdo nemá Shanpon, ani Tanki čekání na Červeného draka, a je to tedy nemožné čekání. Funguje to také, pokud máte na ruce dva, a dva vidíte v odhozených kamenech, nebo máte tři, a čtvrtý je ukazatel Dora, vlastně v každé situaci, kdy vidíte všechny čtyři.

Nalézt nemožná čekání pro kameny barev (kola, znaky, bambusy) , je obtížnější, protože je nutné zablokovat všechny možné postupky. Předpokládejme, že všechny  a   jsou viditelné pro všechny hráče. To znamená, že žádný hráč nemůže zkompletovat postupku, která obsahuje  a  , a jediná čekání na  jsou Shanpon a Tanki. No a v té chvíli platí totéž co pro draky a větry v předchozím odstavci, pokud vidíte všechny čtyři, je to 100% bezpečný kámen.

Nepravděpodobná čekání.

Teď už víte, že Furiten, a nemožná čekání vám dávají 100% bezpečné kameny. Ale co dělat, když bezpečné kameny dojdou? Musíte začít odhazovat kameny, které jsou „pravděpodobně bezpečné“, tedy kameny, u kterých je sice MOŽNÉ, že na ně soupeř bude čekat, ale je to NEPRAVDĚPODOBNÉ.

Předpokládejme, že váš soupeř není žádný hlupák, a ví něco o tom, jak útočit. Jaké čekání si zvolí? Vsaďte se, že to bude Ryanmen (čekání z obou stran). Protože je Ryanmen považován za nejlepší čekání, přirozeně ho soupeři budou často používat. Čím horší čekání, tím méně často s ním soupeři hlásí riichi. Pokud se tedy snažite vyhnout se odhození do riichi, dívejte se po kamenech, které jsou použitelné pouze ve „špatných“ čekáních jako je Tanki, a jděte touto cestou. Cílem je vyhnout se odhození do Ryanmen čekání.

Strategie pro hledání Tanki a Shanpon čekání je podobná, jako pro nemožná čekání. Vraťme se k příkladu s Červeným drakem. Dejme tomu, že máte na ruce Červeného draka, a na stole není vidět žádný další Červený drak. Je to „živý“ kámen, a díky tomu je velmi nebezpečný. Co když je jeden Červený drak mezi odhozenými kameny? Efektivita Shanpon čekání je snížená, ale někdo na něj pořád může čekat, protože se snaží o další Han. Co když jsou mezi odhozenými kameny dva? Shanpon je nemožný, jediné možné čekání je Tanki. To ho dělá mnohem bezpečnějším kamenem, musíte mít strach pouze v případě, že se jedná o Dora.

Pokud již nemáte žádné kameny , které jsou vhodné jen na Tanki a Shanpon čekání, musíte prozkoumat kameny barev,a vyhledat takové, které jsou sice vhodné pro čekání na rohu (Penchan) a uzavřené čekání (Kanchan), ale nevhodné pro Ryanmen.

Dejme tomu že všechny čtyři  jsou viditelné pro všechny hráče. To znamená že neexistuje Ryanmen čekání pro  (uvědomte si, že někdo stále může čekat na , pro pinfu se to stále bere jako ryanmen). Jediná možná čekání pro  jsou Tanki, Shanpon a Kanchan, pro  je to Tanki, Shanpon,Penchan. Pokud máte jednu z nich na ruce, a alespoň  dvě další vidíte na stole, je Shanpon čekání dále nemožné. A pokud vidíte na stole 3, a poslední máte na ruce, je nemožné i Tanki, a jediné možné čekání může být Kanchan/Penchan.

Můžete také použít strategii Suji ( podrobněji v jiném článku) , abyste dokázali identifikovat, která  Ryanmen čekání jsou  nebezpečnější, než jiná.  Předpokládejme, že váš soupeř je furiten  s  . V takovém případě jsou ryanmen čekání  a   nepravděpodobná, protože váš soupeř je již z jedné strany furiten. Pak je bezpečnější odhodit , protože jediná možná čekání jsou Shanpon a Tanki,  zatímco  je vhodné pro Shanpon, Tanki, Kanchan, Penchan.

Přestože je obrana proti Ryanmen čekání nejdůležitější, uvědomte si, že Kanchan a Penchan jsou také nebezpečné. Někdy hráči používají Kanchan jako lest, pomocí které se snaží protihráče přivést k tomu, aby odhodili Dora. A Penchan může být použit v situaci, kdy záleží na rychlosti. Jak to funguje? Představte si , že jste dosáhli tenpai, ale máte méně efektivní čekání. Asi nebudete hned hlásit riichi, protože je pravděpodobnější , že dokoupíte ze zdi kámen, který zlepší čekání, než že dokoupíte přímo vítězný kámen. Takže se budete držet zpátky, dokud nedosáhnete lepšího čekání, a až pak zahlásíte riichi. Výjimkou je právě, pokud je čekání Penchan. Čekání Penchan je velice těžké zlepšit, provděpodobně dříve koupíte ze zdi vítězný kámen, než kámen zlepšující čekání. Pokud se rozhodnete zlepšovat čekání, poskytnete protivníkům spoustu času na vylepšení jejich ruky. Takže se pravděpodobně rozhodnete zahlásit riichi hned, dokud jsou ještě slabí, donutíte je více bránit,a zabráníte tím zlepšení jejich rukou. Riichi s Penchan čekáním tedy hrozí spíše ze začátku hry, než v pozdějších fázích.

Nepravděpodobná yaku.

Pokud jste se dostali v rozhodování, co odhodit, tak daleko, znamená to, že všechny kameny na ruce jsou nebezpečné, a cokoliv odhodíte, může vést k Ron. Je načase zvolit takové kameny, které , pokud je soupeř vezme, nedají jeho ruce žádné další han. Stále vás může dostat na Ron, ale platba bude menší.

Například , pokud se domníváte, že se protihráč snaží o tanyao, odhazujte 1 a 9. Samozřejmě stále existuje šance, že má na ruce   a čeká na  a  ale pokud mu odhodíte , bude platba menší než když mu odhodíte   . Podobně, pokud si myslíte, že se snaží o chantu, začněte odhazovat 4, 5, 6. Opět , pokud má na ruce   bude platba nižší pokud mu odhodíte  .

Jestliže máte podezření, že se může snažit o Hon Itsu, odhoďte kámen té barvy, kterou pravděpodobně nemá na ruce. Stane se , že se nejedná o Hon Itsu, pouze má převážnou část ruky v jedné barvě. V tom případě použijte jeho odhozené kameny ze začátku hry k identifikaci, která barva je bezpečná.

Možná váš protihráč vybudoval čekání kolem Dora? Neodhazujte žádné kameny které jsou poblíž Dora. Také neodhazujte červenou pětku , dokud nevidíte, že obyčejná pětka prošla.

Rozbití skrytého ponu atd…

Poslední obranná linie. Pokud máte dvě, tři nebo dokonce všechny čtyři stejné kameny na ruce, zkuste jeden odhodit. Ano, je to nebezpečné, ALE pokud projde, víte že ostatní jsou bezpečné! Můžete je odhazovat každou další obrátku. Čím více jste měli takových kamenů na ruce, tím déle přežijete. Mezitím se mohou ukázat další Furiten kameny, nebo jiné bezpečné kameny.

Dobrý pokus také může být odhození kamene, který je již v několika exemplářích vidět na stole. Váš protihráč, by asi nehlásil riichi, v okamžiku kdy vidí, že většina jeho čekání je mimo hru.

Článek byl vytvořen na základě článku na Osamuko’s Japanese mahjong blog zde : http://www.osamuko.com/2009/02/18/umaikeiki-defense-guide-betaori-and-suji/
Příspěvek byl publikován v rubrice Taktika a strategie. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s