Obrana 2. část – Suji

Suji je jedna z komplexnějších teorií v mahjongu. Je mnoho variací a typů Suji, ale všechny se snaží vyřešit jednu základní otázku „Které Ryanmen (oboustranné) čekání je bezpečné a které ne?“.

Obyčejné Suji jsou kameny, které kompletují Ryanmen čekání. Například :

Pokud máte  na ruce, pak Suji jsou  a

Pokud máte  na ruce, pak Suji jsou  a

Celkem je v každé barvě 6 Suji – 14, 25, 36, 47, 58, 69. Násobeno třemi barvami, je to 18 možných Ryanmen čekání.

Teď už víte, že většina lidí, kteří hlásí riichi používá Ryanmen čekání. Když už existuje pouze 18 možností, které mají, nebylo by skvělé, kdybyste mohli určit, které z nich jsou bezpečné a které jsou nebezpečné? A to je okamžik, kdy do hry vstupují teorie okolo Suji.

Běžná praxe je řadit Suji do třech skupin takto :

Skupina 1:   

Skupina 2:   

Skupina 3:   

Jakákoliv postupka musí obsahovat jeden kámen z každé skupiny. A každé Ryanmen čekání je tvořeno dvěma kameny z téže skupiny. Začněme tedy s nejběžnějšími technikami čtení Suji.

Omote Suji.

(Neboli „ten 147 trik, který už každý zná“)

Omote Suji je spíše základní technika čtení odhozených kamenů. Protože je poměrně intuitivní, řada hráčů ji objevila dříve, než zjistili, že vůbec má jméno. Nepodceňujte ale její sílu. Je skvělá při identifikaci bezpečných kamenů v Betaori!

Předpokládejme , že někdo ohlásil riichi a odhodil . Protože je teď s tímto kamenem Furiten, můžete rozumně předpokládat, že se nesnaží o  ani o  Ryanmen čekání. Což znamená, že Omote Suji  a  jsou bezpečné!

Platí to pro všechny skupiny 147, 258, 369. Takže pokud protihráč odhodí 5, Omote Suji jsou 2 a 8. A pokud odhodí 6, pak Omote Suji jsou 3 a 9.

Hodnota Omote Suji závisí na přísnosti Furiten pravidla v místě kde hrajete. Podle některých variant pravidel můžete odhodit 6, ale vyhrát později s čekáním 36, pokud ohlásíte Ron s 3 (s 6 nesmíte). Pak je hodnocení kamenů odhozených v brzkých fázích hry pomocí Omote Suji nespolehlivé. Ale tyto varianty se nehrají příliš často, takže můžeme předpokládat možnost aplikace Omote Suji na všechny kameny, odhozené protihráčem.

Nezapomeňte, že takto můžete vyhodnotit i kameny , které odhazují ostatní hráči. Takže pokud jeden hráč hlásil riichi, a jiný hráč odhodil 5, můžete i v tomto případě bezpečně odhodit Omote Suji (2 a 8). A pokud vám dojdou bezpečné kameny a odhodíte náhodně 4, 5, nebo 6, koupili jste si tím dvě Omote Suji ( samozřejmě pokud to prošlo 🙂 ).

Vraťme se ještě na chvíli k 147 pravidlu. Protihráč odhodil 4; 1 a 7 jsou nyní bezpečné. Nicméně, nejsou STEJNĚ bezpečné. Nezapomeňte, nemáte nikde zaručeno, že protihráč používá Ryanmen čekání. Pokud do výpočtu zahrnete riziko jiných druhů čekání, měli byste odhodit 1 jako první, protože je menší množství čekání, které je možné s 1 kompletovat.

Pokud tedy máte na výběr více Omote Suji, tento seznam vám ukazuje , které z nich jsou méně nebezpečné:

 Bezpečné. Neumožňují Ryanmen čekání, ale čekání Kanchan, Penchan, Shanpon a Tanki jsou stále možné.

 Bezpečnější. Umožňují pouze Kanchan, Shanpon a Tanki čekání.

 Nejbezpečnější. Umožňují pouze Shanpon a Tanki čekání.

Asi jste si všimli, že Omote Suji je použitelné pouze v případě, že protihráč odhodil 4, 5, nebo 6. Dejme tomu že protihráč odhodil . To znamená, že nečeká na . Znamená to že  je bezpečný kámen? NE ! Stále totiž může mít  Ryanmen čekání. Pokud tedy někdo odhodí „vnější“ kámen (123,789) v tomto případě , zbylé čekání  se nazývá To’oi Suji. Jsou pěkně k ničemu, nemůžete odhodit  protože je stále nebezpečná. Ale pokud se rozhodujete mezi  a například , je  o něco málo bezpečnější, protože množství čekání s ní je menší.

Uvažme nyní, že  i  jsou oba odhozeny. TEĎ je odhození  bezpečné, protože obě čekání  i  jsou znemožněny.

OK, trochu jsme odbočili, obraťme svou pozornost k typům Suji, které signalizují NEBEZPEČNÁ čekání. Jsou mnohem zábavnější, protože každé z nich dokáže jednou za čas přesně předpovědět čekání, které protihráč použil, a je opravdu skvělé, když se na konci odhalí kameny a vaše předpověď byla správná.

Senki Suji.

Senki Suji se často objevují v odhozených kamenech barev v časných fázích hry. Indikují potenciálně nebezpečné čekání na kámen o dva vyšší ( nebo nižší). Jak to funguje?

Řekněme, že na začátku kola jsou vaše jediné kameny znaků  a . Protože jsou z téže Suji skupiny, nemohou spolu zformovat postupku, což je činí poněkud neužitečnými. Dejme tomu, že váš příští kámen ze zdi bude  nebo . Podívejme se na tyto dvě situace :

Případ 1 :  Teď už máte něco použitelného. S tímto vzorem v počáteční fázi hry dokážete později vytvořit pěkné čekání, takže zřejmě nebudete v této chvíli odhazovat žádný z těchto kamenů. 7 zřejmě neodhodíte, dokud se nedostanete blíže k TenPai.

Případ 2:  V této situaci sice máte Ryanmen čekání, ale 7 není příliš nápomocná. Zřejmě ji odhodíte během několika příštích tahů.

Co to řekne protihráčům? Brzy odhozená 7 by mohla být Senki-suji, a signalizuje možné nebezpečné čekání na kámen o 2 menší. V tomto případě 7-2=5, takže to může být pochopeno tak , že  jsou nebezpečné kameny.

Zde je seznam všech Senki-suji. Všimněte si, že neexistuje Senki -suji pro 5. Brzké odhození 5 je pravděpodobně spíše Ura-suji.

Odhozený kámen  Senki-suji

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Ura Suji

Ura-suji se může objevit kdykoliv, ale nejčastěji je to ve střední hře. Reprezentuje Kanchan čekání, které bylo vylepšeno na Ryanmen čekání. Což znamená, že odhozený kámen leží vedle nebezpečného čekání, o jednu výše (nebo níže). Pro ilustraci využijeme následující Tenpai ruku. Můžete zde hlásit riichi, ale který kámen odhodit?

V této chvíli volíte mezi  Ryanmen a  Kanchan čekáním. Víte, že Ryanmen je lepší, proto pravděpodobně odhodíte  a ohlásíte riichi.

Co to řekne protihráčům? Odhozená 9 je pravděpodobně Ura-suji, leží hned vedle nebezpečného čekání, o 1 vedle. 9-7=8 takže nebezpečné kameny jsou  a .

Zde je seznam nebezpečných kamenů indikovaných Ura-suji. Všimněte si, že pro odhozenou 5 jsou dvě nebezpečné Ryanmen čekání.

Odhozený kámen  Ura-suji

                          

                          

                          

                          

                            a

                           

                          

                           

                           

Matagi Suji

Matagi-suji se objevuje téměř výhradně v konečné fázi hry. Signalizuje pár, který byl rozbit, aby bylo získáno Ryanmen čekání. To znamená, že odhozený kámen leží uvniř obou konců nebezpečného čekání (a často se dvěmi možnostmi, jak čekání uzavřít). Opět se podívejme na příklad jak to funguje. S následující rukou můžete ohlásit riichi, ale který kámen byste měli odhodit?

Nejefektivnější je zde odhození . Co to řekne protihráčům? Protože jste si nechali kámen až do pozdní fáze hry, může to být Matagi-suji a leží tedy uvnitř Ryanmen čekání. Dvě čekání která ohraničují 4 jsou a . Jedno z těchto čekání může být nebezpečné.

Koncept Matagi-suji je založen na přizpůsobivosti vzorů jako . Efektivně hrající hráč se bude pravděpodobně snažit zformovat postupku a o páry se starat později. Proto je tento vzor tak užitečný, je možné jej kdykoliv rozbít a použít buď pár, nebo naopak dostat Ryanmen čekání. Proto bývá často zachován do pozdní fáze hry, pokud mezitím složíte další pár, budete pak potřebovat Ryanmen čekání.

Z těchto důvodů bývá Matagi-suji jen zřídka k vidění v časných fázích hry. Využijte toho! Pokud uvidíte brzy odhozený , téměř jistě nepochází z . To znamená že  může   pravděpodobně být později bezpečný kámen.

Zde jsou nebezpečná čekání signalizovaná Matagi-suji. Všimněte se, že 1 a 9 neformují Matagi-suji, v takovém případě se dívejte spíše po Ura-suji.

Odhozený kámen    Matagi suji

                            

                              a

                              a

                              a

                              a

                              a

                            

Zastavte se na chvíli a promyslete si to. Pokud protihráč odhodí  , které kameny jsou bezpečné? Jestliže použijete všechny Suji teorie, pak zjistíte, že nebezpečné kameny jsou  Senki-suji     Ura-suji  a Matagi-suji  a . Takže jediné bezpečné kameny jsou Omote-suji . Znát všechny Suji je pouze první krok. Musíte být schopni identifikovat, která Suji jsou signalizována každým odhozeným kamenem. Nyní se zaměříme na strategie, které zužují počet nebezpečných čekání.

Aida Yon Ken.

Aida Yon Ken je vzor v odhozených kamenech, ve kterém jsou čtyři po sobě jdoucí kameny uzavřeny mezi dvěma odhozenými kameny. Například odhození  a  formuje Aida Yon Ken, interval 4 kamenů, které uzavírá je .

Co mají  a  společné? Oba jsou Ura-suji pro stejné čekání ! Takže jakmile vidíte v odhozených kamenech Aida Yon Ken, mějte se na pozoru před nebezpečným čekáním skrývajícím se uvnitř těchto dvou odhozených kamenů. Aida Yon Ken zpravidla napovídá, že vnitřní kameny (zde ) jsou skryty v ruce, a vnější kameny () jsou ty, na které protihráč čeká. Zde je seznam AIda Yon Ken, a jejich nebezpečných čekání :

                          

                         

                          

                         

Vícenásobná Suji.

Dobrý způsob, jak identifikovat, která čekání jsou nebezpečnější, je hledat více typů Suji, které vedou na stejné čekání. Abyste získali přehled o tom, kolik informací vysíláte prostřednictvím odhozených kamenů, položíme si věkovitou otázku „Co byste měli odhodit?“.

S touto rukou jste 1 ShanTen a nejefektivnější kámen k odhození  je . Jestliže ho odhodíte, můžete dosáhnout TenPai  s kameny; 6 kamenů v celkem 20 exemplářích. Dejme tomu, že jse měli štěstí a koupili ze zdi . Co odhodíte?

Nejefektivnější kámen je , protože vám ponechává Ryanmen čekání. Teď, když váš protihráč pohlédne na odhozené kameny, uvidí  a bude si schopen bez větších problémů v duchu přehrát, co se odehrálo ve vaší ruce. je Ura-suji pro čekání  a  je Matagi-suji pro totéž čekání. Hráč, který hraje efektivně, nejspíš odhodí Ura-suji dříve, Matagi-suji až později. Proto není pro protihráče těžké poznat, že jste odhazovali z původního vzoru  a čekání na  je nebezpečné.

Pokud tedy vidíte více Suji, ukazujících na totéž čekání, můžete si být velmi jistí, že je toto čekání  nebezpečné. Dívejte se nejprve po Senki-suji, přicházejí nejdříve, po nich Ura-suji a nakonec Matagi-suji. Zde vidíte 6 Ryanmen čekání  a Suji, které je dělají nebezpečnými :

Ryanmen                    Pořadí odhození Suji

                        

                         

                        

                        

                        

                        

Příklady:

Podívejte se na následující dva příklady a ověřte si, jak dobře dokážete číst Suji. Jaká Suji se vyskytují v odhozených kamenech? A která čekání jsou nebezpečná?

Příklad 1:

Příklad 2:

V příkladu 1 vyčnívají dva vzory : a .  by mohla být Senki-suji, následovaná Ura-suji  naznačuje nebezpečné čekání . A také  mohou být oba Ura-suji, které spolu vytváří formu Aida Yon Ken okolo . Matagi-suji  signalizuje opět, že toto čekání je nebezpečné.

V druhém příkladu jsou nebezpečné vzory  a .  může být  Senki-suji následovaná Matagi-suji  pro  čekání. A  může být Senki-suji, následovaná Ura-suji  a Matagi-suji  pro  čekání.

Odpověď1 :

Odpověď2:

Jak vidíte, teorie kolem Suji není žádná exaktní věda. Suji často indikují několik nebezpečných čekání namísto jednoho. A také existují spousty případů , kdy protihráči nepoužijí Ryanmen čekání, nebo udělají neefektivní tah jen z toho důvodu, aby vás svedli ze stopy. Musíte být připraveni přizpůsobit se rozličným situacím a různým protihráčům– ale mít na své straně nejakou tu teorii neuškodí.

Článek byl vytvořen na základě článku na Osamuko’s Japanese mahjong blog zde : http://www.osamuko.com/2009/02/18/umaikeiki-defense-guide-betaori-and-suji/
Příspěvek byl publikován v rubrice Taktika a strategie. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s